AUDACIA klinik


Audacia klinik s.r.o.
Hemerkův statek
Ouvalova 390
27401 Slaný


Telefon recepce:

+420 312 523 649
+420 737 537 627

e-mail:
recepce@audaciaklinik.cz


ordinační
a provozní doba:

po-pá 8-14hod

Audacia klinik má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami (111, 201, 207, 211, 217) pouze pro oblast stomatologie.

Vzhledem k tomu, že je naším cílem poskytovat ošetření co nejkvalitněji na úrovni evropských standardů, není možné pokrýt ze zdravotního pojištění všechny výkony.

Platba pojišťoven za některé z nich nepokrývá ani náklady na daný výkon. Ceny jsou stanoveny na základě tzv. minutových kalkulací ordinace, kde je zohledněno přístrojové vybavení, cena kvalitních materiálů a především čas, potřebný pro provedení konkrétního výkonu.

Celková cena za ošetření vždy sestává z dílčích úkonů a s každým pacientem je předem konzultována.

Kompletní ceníky Audacia klinik jsou k nahlédnutí v recepci.

Cena za pořízení výpisu
nebo kopie zdravotnické dokumentace je 0,– Kč.


Příklady cen za některé výkony:

Stomatologie

Výplň z kapslovaného amalgamu od 550,-Kč

Fotokompozitní výplň od 790,- Kč

Metalokeramická korunka od 5000,- Kč

Zirkonová korunka od 7000,- Kč

Poradna

Konzultace od 200,- Kč

Bodystat od 400,- Kč